Bijvullen c.v. installatie

Gebruiksaanwijzng voor het bijvullen van een c.v. installatie

De installatie moet worden bijgevuld als de druk in de ketel in koude toestand (max. 40C) is gedaald tot 1,2 bar.
Mocht de druk onder de 1,0 bar dalen is het mogelijk dat uw c.v. ketel het niet meer doet.
Dit is een beveiliging.

 

bijvullencv Hartog

 

  1. Controleer of de watertemperatuur onder de 40 C is. Zo niet, laat de installatie dan eerst afkoelen.
  2. Schakel de circulatiepomp/c.v. ketel dat uit d.m.v. een schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen.
  3. Verwijder de beschermdop van de vul- en aftapkraan.
  4. Sluit de vulslang aan op de waterleidingkraan.
  5. Vul de slang zodanig net water dat u geen lucht in de c.v. installatie laat lopen.
  6. Sluit de vulslang nu aan op de vul- en aftapkraan en laat alvorens de koppeling geheel vast te draaien de laatste lucht uit de slag ontsnappen.
  7. Open de vul- en aftapkraan van de c.v. installatie en de waterleidingkraan zolang totdat de meter een druk aangeeft van 1,8 bar.
  8. Sluit de vul- en aftapkraan en controleer alle ontluchtingen van radiotoren totdat er water uitkomt. Door het ontluchten zal de druk teruglopen. Als de druk gedaald is, kunt u de procedure herhalen totdat de druk weer 1,8 bar aangeeft.
  9. Sluit de vul- en aftapkraan en waterleidingkraan, verwijder de vulslang.
  10. Plaats de beschermdop op de vul- en aftapkraan. Schakel de pomp/c.v. ketel weer in en zet de verwarming aan. Door het warmer worden van het water zal de druk iets oplopen.

Over Hartog

Over ons
Al meer dan 70 jaar

Facebook LinkedIn Twitter Google

Contact

Wolfskuilseweg 267

6542 AA Nijmegen

Tel: 024 - 3771592

info@hartogbv.nl